Uznesenia rok 2013

Autor: Alena Miková, Zverejnené: 14.03.2014, Aktualizované: 29.02.2016
                                Uznesenia zo zasadnutí OZ r. 2013