Odvolanie vyhláseného času so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru

Autor: Miroslav Bros, Zverejnené: 19.07.2012,
OR HaZZ v Žiline v zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, oznamuje že dňom 04.05.2012  o d v o l á v a    vyhlásený čas so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.