Oznámenie začatia konania o asanácií stavby

Autor: Alena Miková, Zverejnené: 14.05.2013,