Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2013 o mieste a čase zápisu dieťaťa ....

Autor: Alena Miková, Zverejnené: 21.02.2014, Aktualizované: 02.01.2017