Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky pre školský rok 2015/2016 ...

Autor: Alena Miková, Zverejnené: 23.09.2015, Aktualizované: 02.01.2017